FANDOM


Bloodmyst Isle je druhý z veľkých ostrovov Azuremyst Isles. Nachádza sa severne od Azuremyst Isle a tvorí cieľ pre ambicióznych mladých Draenei. Bloodmyst Isle bol zasiahnutý radiáciou červených kryštálov z lode Exodar. Z kryštálov začala vytekať červená tekutina, ktorá zafarbila všetko načerveno. Veľké pínie majú rôzne odtiene červenej a aj pôda nadobudla červenohnedú farbu. Mnohé bytosti zmutovali a stali sa nepriateľskými. Draenei sa snažia vrátiť zdravie ostrovu.

Alliance Crest Bloodmyst Isle
Počet obyvateľov:
Hlavné mesto: žiadne
Rasy: Draenei,

Krvaví Elfovia, Furbolgovia, Wildkin,

Satyrovia, Murlokovia, Naga

Vládca:
Frakcia: žiadna, Aliancia (v hre)

GeografiaEdit

Do Bloodmyst Isle sa dá prísť z Azuremyst Isle cez most. Miesto blízko Azuremyst Isle sa vyhlo zásahu červených kryštálov a Draenei tu založili malú usadlosť, Kessel's Crossing. Severnejšie, už v zasiahnutej časti leží mesto Blood Watch, ktoré tiež patrí Draenei. Je v ňom Flight master. V západnej časti ostrova sa nachádza mesto Krvavých Elfov, The Vector Coil. Na severovýchod od hlavného ostrova leží ostrov Wyrmscar Island obývaný nemŕtvym Čiernym Drakom Razormaw. Na východe od hlavného ostrova zase leží oveľa menší ostrov Bloodcurse Isle obývaný nepriateľskými Naga.

FlóraEdit

Väčšina rastlín má červený nádych, zafarbené sú celé lesy. Z dôležitých rastlín tu rastú Peacebloom, Silverleaf, Earthroot, Swiftthistle spolu s Briathorn a Bruiseweed.

FaunaEdit

V Bloodmyst Isle bývajú Draky, Furbolgovia, Murlokovia, Naga a Satyrovia a žijú Lashers, medvede, moths, pavúky, Ravagers, Treants a Void Walkers.

MineralógiaEdit

Na ostrove sú ložiská medi, cínu a striebra.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki