FANDOM


Darkshore je pobrežnatá krajina so sivými plážami a tmavým lesom. Charakteristický je častým dažďom. Dominujú Noční Elfovia, no objavili sa tu aj ich nepriatelia, predovšetkým šialení Furbolgovia a Satyrovia, na pobreží sa usadili Naga a Murlokovia. Cestovatielia musia byť preto veľmi ostražití. Hlavným mestom je prístav Auberdine.

Alliance 15 Darkshore
Počet obyvateľov:
Hlavné mesto: Auberdine
Rasy: Noční Elfovia,

Furbolgovia, Trpaslíci

Vládca: Thundris Windweaver
Frakcia: Aliancia

GeeografiaEdit

Darkshore je rovinaté pobrežie, ktoré hraničí s Moonglade a Felwoodom na západe a s Ashenvale na juhu. Územím pretekajú rieky Cliffspring River a Windbend River, ktoré pramenia vo Felwoode a prinášajú z neho nákazu. Ich vody sú jedovaté a je veľmi nebezpečné z nich piť. V Darkshore ležia aj ruiny kedysi veľkých a veľmi prosperujúcich miest. Boli to Ameth'Aran, Bashal'Aran a Mathystra. Prvé dnes obývajú duchovia Urodzených, v druhom žijú démoni a Satyrovia a ruiny tretieho ovládajú nepriateľskí Naga.

FlóraEdit

Z rastlín, ktoré majú význam pre alchýmiu tu rastú Peacebloom, Silverleaf, Earthroot, Mageroyal, Briathorn spolu so Swiftthistle, Bruiseweed a vo veľkom množstve tu rastie Stranglekelp.

FaunaEdit

Na súši žijú Duchovia, Furbolgovia, mačky, medvede, Moonkin a Satyrovia, zatiaľčo pri pobreží a v mori sa zdržujú kraby, Murlokovia a Naga.

MineralógiaEdit

V Darkshore sa vyskytuje meď, cín a striebro.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki