FANDOM


Eastern Plaguelands je druhá, väčšia časť krajiny zasiahnutej morom a ovládanej Scourge. Leží východne od Western Plaguelands, severne od Hinterlands a južne od Ghostlands. Vplyv armády kráľa Lichov je značný. Ovládajú hlavné a najväčšie mesto Stratholme, ako aj iné dôležité oblasti. Krajina je tu veľmi chorá, pôda je sivá, stromy nakazené alebo premenené na huby a vzduch zafarbený do oranžova. Zmutované živočíchy sa túlajú po lese. Forest Trolovia útočia zo Zul'Amanu v snahe zmocniť sa tohto územia. Svoje aktivity tu vyvíja aj združenie Scarlet Crusade, ktoré sa snaží znovu ovládnuť Stratholme a vyhnať Scourge z krajiny. Je to však iba klam, lebo v skutočnosti ich riadi démon Balnazzar slúžiaci Plamennej légií. Na juhovýchode však majú svoje nádherné hlavné mesto Tyr's Hand nedotknuté morom. Iba malý camp Light's hope Chapel je ovládaný Argent Dawn a je priateľský k Aliancii aj k Horde. V Eastern Plaguelands sa nachádzajú štyri veže, ktoré sa dajú ovládnuť jednou z frakcii a vďaka tomu môžu mať hráči Aliancie alebo Hordy nejakú zvláštnu schopnosť.

Neutral Eastern Plaguelands
Počet obyvateľov:
Hlavné mesto: Stratholme
Rasy: Nemŕtvi,

Ľudia Trolovia

Vládca: Kel'Thuzad
Frakcia: Nemŕtvi Scourge

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki