FANDOM


MiningEdit

Pomocou profesie zvanej Mining sa ťaží ruda z tzv. Veiny sú rozdelené po celej mape majú daný reset kedy sa znova objavia po vyťažení. Vyťaženú rudu možno staviť do ingotov(Smelting). Za smelting sa tiež dostáva skill. Následne tieto ingoty alebo ešte surovú rudu možno predať Vendorovi čo nieje príliž výhodné alebo dať do Auction House, kde sa dá dobre zarobiť. Suroviny z Miningu sa dajú použiť aj v iných profesiách ako napríklad Blacksmithing , Engineering.

VeinEdit

Vein je kameň v ktorom sa ruda nachádza, je ich niekoľko druhov sú rozdelené podľa skillu. Na vyťaženie Veinu je potrebné mať v Bagloch Mining Pick a dostačujúci skill. Pri ťažení Veinu je isá šanca že v loote  bude aj niečo iné než len Ore. Pri každej úrovni skillu je šanca že vyťažite aj kameň.. Pri väčšom skille (Veiny v Outland ) je šanca že lootneme okrem rudy aj Mote .

Copper farming.jpg

Cooper Vein

Edit

[Rough Stone] - Copper Veins 

 • [Coarse Stone] - Tin and Silver Veins
 • [Heavy Stone] - Iron Deposits
 • [Solid Stone] - Mithril Deposits
 • [Dense Stone]- Thorium Veins

Mining SkillEdit

 • 1 - 50 - Copper Ore
 • 50 - 100 - Tin Ore
 • 100 - 150 - Iron Ore
 • 150 - 200 - Mithril Ore
 • 200 - 300 - Thorium Ore
 • 300 - 325 - Fel Iron Ore
 • 325 - 350 - Adamantite Ore
 • 350 - 400 - Cobalt Ore
 • 400 - 425 - Saronite Ore
 • 425 - 475 - Obsidium Ore
 • 475 - 500 - Elementium Ore
 • 500 - 600 - Ghost Iron Ore
 • 600 - 700 - Blackrock Ore, True Iron ore

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki