FANDOM


Silvermoon City je hlavné mesto Krvavých Elfov nachádzajúce sa na severe Eversong Woods. Je sídlom panovníka (momentálne regenta) a spĺňa tiež obchodnú funkciu (predovšetkým s Nemŕtvymi). Celé mesto je počarované a ponorené do mágie, a tak nikto nemá šancu vidieť, aké hrôzy sa v skutočnosti skrývajú na zdanlivo čistých stenách.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki