FANDOM


Silvermoon City je hlavné mesto Krvavých Elfov nachádzajúce sa na severe Eversong Woods. Je sídlom panovníka (momentálne regenta) a spĺňa tiež obchodnú funkciu (predovšetkým s Nemŕtvymi). Celé mesto je počarované a ponorené do mágie, a tak nikto nemá šancu vidieť, aké hrôzy sa v skutočnosti skrývajú na zdanlivo čistých stenách.