FANDOM


Timbermaw hold je pevnosť nachádzajúca sa medzi Felwoodom, Winterspring a Moonglade, pričom pripadá Felwoodu. Žijú v nich zdraví Furbolgovia, no aj tí sú spočiatku nepriateľskí a treba si získať ich náklonnosť. Bojujú hlavne proti šialeným Furbolgom z Deadwood Village a Felpaw Village vo Felwoode a z Timbermaw Post a Winterfall Village vo Winterspring.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki